PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Bjelovar, 15. studenoga 2022. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA RAZDJEL: 001 SLUŽBA UREDA ŽUPANA DJELOKRUG RADA: Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije Služba ureda župana obavlja stručne, savjetodavne, protokolarne i pravne poslove za potrebe župana i zamjenika župana, organizira poslove u vezi sa protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima, obavlja poslove u vezi s informiranjem, odnosima s javnošću i promidžbenim aktivnostima. PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: Služba ureda župana u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU: R.br. Naziv programa 2023. 2024. 2025. 1. Redovne djelatnosti 205.970,00 205.970,00 205.970,00 2. Protupožarna zaštita i spašavanje 214.348,00 214.348,00 214.348,00 3. Nacionalne manjine 46.452,00 46.452,00 46.452,00 Ukupno: 466.770,00 466.770,00 466.770,00 Glava: 00101 Stručna služba ureda župana NAZIV PROGRAMA: Redovne djelatnosti OPIS PROGRAMA: REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA SLUŽBA UREDA ŽUPANA

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=