PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za proračunsku pričuvu te sredstva za redovno poslovanje Službe kao što su protokol, informiranje javnosti, obilježavanja značajnih datuma i organiziranje radnih sastanaka, prigodnih događanja i sl. U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti: A000005 – Proračunska pričuva Sukladno članku 65. Zakona o proračunu (NN broj 144/21) u proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. 2023. 2024. 2025. 6.636,00 EUR 6.636,00 EUR 6.636,00 EUR A000010 – Aktivnosti protokola kabineta župana Aktivnosti se odnose na protokolarne potrebe predstavnika izvršne vlasti i svih upravnih odjela na promociji Županije i njenih razvojnih mogućnosti. Protokolarne aktivnosti tijela odvijaju se prema unaprijed poznatim događajima, ali i prema drugim događajima koji su od interesa za Županiju, a nisu unaprijed poznati pri čemu je važno napomenuti kako je u drugom dijelu godine tradicionalno prisutan veći broj protokolarnih aktivnosti (obilježavanje Dana županije, brojni sajmovi). Također je potrebno navesti i kontinuirano medijsko praćenje i obavještavanje javnosti o projektima Županije putem priopćenja za medije, obavijesti, konferencija za medije, objave na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije i emisije u elektronskim medijima. 2023. 2024. 2025. 167.230,00 EUR 167.230,00 EUR 167.230,00 EUR A000035 – Unapređenje sustava kvalitete – ISSO standardi Ova aktivnost usmjerena je na uspostavljanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u cilju podizanja kvalitete rada županijske uprave. Županija je izgradila sustav upravljanja kvalitetom koristeći ga kao način rada i kvalitete usluga koje u suradnji javne uprave, poslovnog sektora i civilnog društva Županija pruža građanima. Sustav upravljanja kvalitetom usklađen je s poslovnim sustavom Bjelovarsko-bilogorske županije i njegov je integralni dio. Izdaci su planirani za troškove certificiranja sustava upravljanja kvalitetom, usluge održavanja te edukaciju djelatnika.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=