PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Nema većih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica Polazna vrijednost Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Certifikat ISO 9001 Pokazatelj se odnosi na certifikat kojim zadovoljavaju kriteriji visoke kvalitete upravljanja procesima poslovanja broj 1 1 1 1 Glava: 00102 Civilna zaštita NAZIV PROGRAMA: Protupožarna zaštita i spašavanje OPIS PROGRAMA: Ovim programom osiguravaju se sredstva za potrebe funkcioniranja sustava civilne zaštite, prevencije i zaštite od požara te aktivnosti u provođenju aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja. U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti: A000024 – Vatrogasna zajednica Bjelovarsko – bilogorske županije Sukladno članku 110. Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19 i 114/22) sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti vatrogasnih zajednica županija osiguravaju se u proračunima županija. 2023. 2024. 2025. 159.268,00 EUR 159.268,00 EUR 159.268,00 EUR A000026 – Civilna zaštita Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Sukladno članku 72. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se financijska sredstva za

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=