PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 2023. 2024. 2025. 8.626,00 EUR 8.626,00 EUR 8.626,00 EUR A000133 – Hrvatska gorska služba spašavanja Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, stručna, humanitarna, neprofitna udruga koja obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a u koju se udružuju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja s područja Republike Hrvatske. Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, članak 4. (NN 79/06 i 110/15) propisano je da se na područjima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju stanice Hrvatske gorske službe na temelju zajednički utvrđenog interesa između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatske gorske službe spašavanja. Člankom 18. navedenog Zakona propisano je da se sredstva za financiranje redovne djelatnosti stanica HGSS-a osiguravaju u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za sufinanciranje HGSS-a Stanica Bjelovar planirani su sljedeći iznosi: 2023. 2024. 2025. 13.273,00 EUR 13.273,00 EUR 13.273,00 EUR A000134 – Saniranje posljedica šteta u akcidentnim situacijama Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za pomoć stanovništvu u slučaju izvanredne krizne situacije (štete od požara, poplave i sl.) 2023. 2024. 2025. 6.636,00 EUR 6.636,00 EUR 6.636,00 EUR A000360 – Županijski stožer civilne zaštite U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za provođenje aktivnosti koje donosi Nacionalni stožer civilne zaštite, a vezan uz suzbijanje širenja bolesti uzrokovane virusom COVID-19. 2023. 2024. 2025. 26.545,00 EUR 26.545,00 EUR 26.545,00 EUR

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=