PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr CILJ PROGRAMA: Ovim programom ostvaruju se ciljevi vezani za pripremu i provedbu općih i zajedničkih aktivnosti koji imaju polazište u zakonskim osnovama (civilna zaštita, zaštita od požara) i predviđeni su kao županijska obaveza, izgradnja cjelovitog sustava civilne zaštite u županiji i stvaranje uvjeta za rad županijskog Stožera civilne zaštite, Vatrogasne zajednice BBŽ, županijskih specijalističkih postrojbi civilne zaštite, postrojbi stanica Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), te ostalih postrojbi i udruga uključenih u sustav civilne zaštite. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: - Zakon o vatrogastvu (NN broj 125/19) - Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) - Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06 i 110/15) - Zakon ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2022.) Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Zakon o vatrogastvu Pokazatelj se odnosi na iznos koji se prema Zakonu o vatrogastvu mora izdvajati za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti vatrogasnih zajednica županija % 159.268,00 EUR Plan prihoda 159.268,00 EUR 159.268,00 EUR 159.268,00 EUR IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: U 2022. godini provedene su aktivnosti u skladu s planiranom dinamikom. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Razlog odstupanja od prošlogodišnje projekcije je donošenje nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Bjelovarsko – bilogorske županije kojom je Civilna zaštita premještena iz Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i regionalni razvoj u Službu ureda župana. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=