PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Bjelovar, 15. studenoga 2022. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA RAZDJEL: 002 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove DJELOKRUG RADA: Upravni odjel obavlja stručne, pravne, upravne i savjetodavne poslove za potrebe Županijske skupštine i drugih tijela, priprema i organizira sjednice Županijske skupštine i njenih radnih tijela, izrađuje akte radnopravne naravi za sve službenike i namještenike te dužnosnike županije, obavlja kadrovske poslove, obavlja poslove uredskog poslovanja uključujući poslove pisarnice, obavlja poslove za potrebe Službeničkog suda, obavlja poslove koji se odnose na poslove razvoja informacijskih sustava, projektne i tehničke dokumentacije u vezi s informatizacijom Županije, održavanje računalnih sustava i mreža, organizira i provodi postupke javne nabave roba, radova, usluga i ustupanja radova za potrebe Županije sukladno odlukama nadležnih tijela, te obavlja ostale administrativno – tehničke poslove iz nadležnosti Upravnog odjela. PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: Upravni odjel nema proračunskih korisnika u svojoj nadležnosti. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: Radi obavljanja poslova i zadaća utvrđenih Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove, kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojeni su sljedeći odsjeci: - Odsjek za poslove županijske skupštine, - Odsjek za pravne i zajedničke poslove, - Pododsjek za informatičke i tehničke poslove - Odsjek za javnu nabavu. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU: REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=