PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr R.br. Naziv programa 2023. 2024. 2025. 1. Redovne djelatnosti 169.845,00 116.745,00 116.745,00 NAZIV PROGRAMA: Redovne djelatnosti OPIS PROGRAMA: U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za redovne aktivnosti Županijske skupštine, sredstva za rad političkih stranaka, sredstva za rad Službeničkog suda i provedbu akcijskog plana Povjerenstva za ravnopravnost spolova, održavanje softverskog rješenja uredskog poslovanja te provedba izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. A000001 – Redovne aktivnosti županijske skupštine U sklopu Redovne aktivnosti Županijske skupštine planirani su rashodi i izdaci za tisak „Županijskog glasnika“, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, izdaci za naknade članovima Županijske skupštine i članovima radnih tijela Županijske skupštine (Odbori i Povjerenstva) temeljem Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 10/21), naknade za putne troškove članova Županijske Skupštine i njezinih radnih tijela, a sukladno Odluci o naknadama članovima Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 10/21) te planirane rashode za troškove reprezentacije. 2023.g. 2024.g. 2025.g. 58.400,00 58.400,00 58.400,00 A000003 – Sredstva za rad političkih stranaka U sklopu aktivnosti Sredstva za rad političkih planirana su sredstva za rad političkih stranaka, a raspoređuju se sukladno Odluci o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova te izborne promidžbe. 2023.g. 2024.g. 2025.g. 29.200,00 29.200,00 29.200,00 A000199 – Sredstva za rad službeničkog suda Aktivnost Sredstva za rad Službeničkog suda obuhvaća izdatke za naknade članovima Službeničkog suda za njihov rad u iznosu od 1.300 eura sukladno Odluci o utvrđivanju visine novčane naknade predsjedniku Suda, predsjedniku Vijeća, članovima Vijeća, tajniku i

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=