PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Bjelovar, 15.11.2022. RAZDJEL: 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI DJELOKRUG RADA: Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti obavlja poslove koji se odnose na gospodarski razvoj u području gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine, regionalnog razvoja, prometa, vodnog gospodarstva, komunalnih djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom. Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti obavlja slijedeće poslove: - Izrade programa razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine, regionalnog razvoja, prometa, vodnog gospodarstva, komunalnih djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom. - Pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine, regionalnog razvoja, prometa, vodnog gospodarstva, komunalnih djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom. - Pružanja savjetodavne pomoći gradovima i općinama te obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom i aktom županijske skupštine ili župana, - Usklađivanja radnji i poduzimanja mjera u cilju ravnomjernog regionalnog razvoja, - Vođenja baze podataka o gospodarskim kretanjima u županiji - Promoviranja mogućnosti ulaganja u Županiji i očitovanja na upite investitora, - Sudjelovanja u organizaciji gospodarskih manifestacija, promocija, gospodarskih sajmova te izložbi, - Praćenja stanja u području turizma te davanje smjernica za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma u Županiji, a u suradnji s Turističkom zajednicom Bjelovarskobilogorske županije kao i koordiniranje aktivnosti svih sudionika iz područja turizma, - Upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva, sukladno zakonu, - Praćenja i predlaganja mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture, - Rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima, - Rješavanja u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina sukladno posebnim zakonima iz nadležnosti upravnog odjela, REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=