PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr 2023. 2024. 2025. 73.000,00 EUR 73.000,00 EUR 73.000,00 EUR A000312 – Potpora razvoju kontinentalnog turizma Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za poticanje uspostave bike & bed standarda kod iznajmljivača za koji bi se raspisao Javni poziv. 2023. 2024. 2025. 13.200,00 EUR 13.200,00 EUR 12.600,00 EUR A000313 - Turističke manifestacije od važnosti za županiju Kako bi se mogle sufinancirati veće manifestacije koje su županijskog značaja planiraju se sljedeći iznosi: 2023. 2024. 2025. 13.200,00 EUR 13.200,00 EUR 13.200,00 EUR K000119 – Ciklo-turizam faza 5 U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za biciklističku stazu u koridoru nekadašnje pruge Bjelovar-Garešnica. 2023. 2024. 2025. 39.600,00 EUR 39.600,00 EUR 39.600,00 EUR T000062 – Javna turistička infrastruktura Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za ishođenje lokacijske dozvole za nepredviđene troškove projekta za biciklističke stazu u koridoru nekadašnje pruge Bjelovar-Garešnica sa odvojcima za Grubišno Polje i Banovu Jarugu (samo dio u granicama Bjelovarsko-bilogorske županije), te za troškove održavanja postojeće turističke infrastrukture. 2023. 2024. 2025. 15.700,00 EUR 15.700,00 EUR 19.800,00 EUR T000124 – Potpore promociji i marketingu turističke ponude Bjelovarsko-bilogorske županije

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=