PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr - Stručnih i administrativnih poslova vezanih za pojedina radna tijela Županijske skupštine i župana, - Prikupljanja prijedloga projektnih ideja jedinica lokalne samouprave, udruga i ostalih interesnih grupa te izrađivanja projektnih prijedloga od općeg interesa za više dionika sa područja Županije, kandidiranja istih za sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije nadležnim ministarstvima te izrađivanja zahtjeva za korištenje tehničke pomoći u svrhu kandidiranja istih, - Druge poslove u skladu sa zakonom i pod zakonskim propisima. PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: JURA Bjelovarsko-bilogorske županije FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU: R.br. Naziv programa 2023. 2024. 2025. 1. Poticanje razvoja turizma 160.700,00 160.700,00 164.200,00 2. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva 429.800,00 429.200,00 429.200,00 3. Redovna djelatnost Regionalne razvojne agencije 858.366,00 1.004.316,00 1.004.316,00 4. Redovne djelatnosti 2.400.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5. Poticanje i razvoj komunalne infrastrukture 276.600,00 321.600,00 395.000,00 Ukupno: 4.195.466,00 4.985.816,00 5.062.716,00 Glava: 00401 Gospodarstvo i obrtništvo NAZIV PROGRAMA: Poticanje razvoja turizma OPIS PROGRAMA: Turizam predstavlja gospodarsku granu koja još nije u dovoljnoj mjeri razvijena u Bjelovarskobilogorskoj županiji ali ima veliki potencijal. Kroz ovaj program sufinancira se rad Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, potiče se razvoj kontinentalnog turizma kroz javne pozive, osiguravaju se financijska sredstava za održavanje turističke infrastrukture. U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti: A0000022 - Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje rada Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=