PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013-2020. (NN 136/2013.) Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2022. godini („Županijski glasnik“ 5/21) ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Zaposleni u pravnim osobama Zaposleni u pravnim osobama prema izvješću poduzetnika na dan predaje izvješća Broj osoba 15.289 UO za gospod. razvoj i kom.djel. BBŽ 15.350 15.400 15.500 Broj aktivnih trgovačkih društava Broj trg. društava koji posluju na dan 31.12.2021. Broj TD 2.224 Obrtnička Komora Bjelovar 2.250 2.275 2.280 Broj aktivnih obrta Broj obrta koji posluju na dan 31.12.2021. Broj obrta 1.231 Obrtnička Komora Bjelovar 1.250 1.275 1.300 Zaposleni u obrtima Zaposleni u obrtima na dan 31.12.2021. Broj osoba 3.861 Obrtnička Komora Bjelovar 3.900 3.950 4.000 RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Imamo lagani rast broja zaposlenih i novootvorenih obrta. Došlo je do povećanja investicija i to za 5 puta u odnosu na 2020. godinu. Moramo naglasiti da je već 2021. godine osjetio nedostatak sirovina što je uvelike utjecalo i na isporuku proizvoda i ostvarenje financijskog rezultata unatoč tome zabilježen je porast prihoda. Glava: 00402 Gospodarski razvoj NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost JURA OPIS PROGRAMA:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=