PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Rashodi vezani za redovnu djelatnost JURA odnosi se na 15% sufinanciranja od ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta te financiranja izdataka koji nisu prihvatljivi za financiranje u okviru Projekta a odnose se na neoporezive primitke radnika, u skladu s propisima Republike Hrvatske, troškove za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, javnobilježnički trošak, doprinose u naravi, izdatak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija, izdatke povezane s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije, izdatke koji nisu povezani s aktivnostima Projekta te izdaci koji ne udovoljavaju ostalim primjenjivim uvjetima prihvatljivosti utvrđenim u Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine, broj 115/2018) i uvjetima prihvatljivosti utvrđenim ovim Ugovorom. U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti: A000271 – Sufinanciranje projekata SFEU Planiraju se sredstva za sufinanciranje projekata SFEU koji će dobiti sredstva dodijeljena kroz programe, a neće biti dovoljno sredstava za konačnu realizaciju projekta. Sredstva bi se realizirala temeljem javnog poziva. 2023. 2024. 2025. 100.000,00 EUR 100.000,00 EUR 100.000,00 EUR K000149 – Revitalizacija prostora Bjelovarskog sajma (Razvojni sporazum sjever) Planiraju se sredstva za potrebnu infrastrukturu za revitalizaciju prostora Bjelovarskog sajma gdje je Bjelovarsko-bilogorska županija u 60% vlasnik istog. U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za uređenje sajamskog prostora, uređenje vanjskog i unutarnjeg izložbenog prostora i okoliša. 2023. 2024. 2025. 133.000,00 EUR 330.000,00 EUR 330.000,00 EUR K000150 – EKO-TURIZAM 360 (Razvojni sporazum sjever) U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukcija i dogradnja smještajnih kapaciteta, rekonstrukcija i izgradnja sportskih terena, izgradnja 4 interaktivno - kreativnih, posjetiteljskih centara te razvoj cikloturizma). Svrha projekta je razvoj eko turizma, širenje turističke ponude i smještajnih kapaciteta te očuvanje prirodne i kulturne baštine. Sredstva bi se realizirala temeljem javnog poziva koji će biti raspisan temeljem Razvojnog sporazuma Sjever. 2023. 2024. 2025. 293.500,00 EUR 300.000,00 EUR 300.000,00 EUR

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=