PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Izrađena studija za PRŠI Izrada Studije za PRŠI za prijavu na natječaj 0 - 1 1 1 IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Temeljem izrađene Studije za PRŠI potrebno je osigurati sredstva za provedbu istog, te se čeka objava natječaja. K000163 Vodoopskrba Bjelovarsko-bilogorske županije U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za uspostavu Sporazuma o trajnom financiranju vodoopskrbe Bjelovarsko-bilogorske županije. U do sada sklopljenim ugovorima s Hrvatskim vodama o sufinanciranju vodoopskrbne distributivne mreže na području Bjelovarskobilogorske županije utvrđeno je financiranje od strane Županije u iznosu 20% od vrijednosti radova, dok Hrvatske vode financiraju sredstva u iznosu 80% od vrijednosti ugovorenih radova. 2023. 2024. 2025. 55.000,00 EUR 55.000,00 EUR 55.000,00 EUR T000047 - Monitoring vode za piće Zavod za javno zdravstvo temeljem sklopljenog Ugovora o provođenju monitoringa vode za piće provodi analizu pitke vode koja se troši na mjestima javne uporabe (škole, bolnice, tvrtke i slično) i analizu radioaktivnih tvari u vodi, a sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. 2023. 2024. 2025. 65.000,00 EUR 60.000,00 EUR 60.000,00 EUR CILJ PROGRAMA: Kontinuirano obavljanje poslovnog procesa kroz program poticanja i razvoja komunalne infrastrukture sukladno planskim financijskim pozicijama i rokovima temeljenim na sklopljenim ugovorima.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=