PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: - Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) - Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19) - Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) - Strategija energetskog razvitka RH (NN 25/2020) - Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) - Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Izvršenje planiranih aktivnosti Pokazatelj se odnosi na postotak planiranih aktivnosti % 70 Zakonske pravne osnove 100 100 100 PROČELNICA Martina Posavac Ćurić, dipl.oec., v.r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=