PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Izvršenje planiranih aktivnosti Pokazatelj se odnosi na redovno odvijanje poslovnog procesa % 70 Pravilnik o unutarnjem redu UO 100 100 100 IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Temeljem praćenja izvršenja proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode za 2022. godinu utvrđeno je kako su do sada sve aktivnosti realizirane u planiranom iznosu. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Planirane aktivnosti unutar Programa se odvijaju sukladno postavljenim ciljevima. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Službenica koja privremeno obavlja dužnost pročelnice Arijana Andri, mag. nov.,v.r. Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica Polazna vrijednost Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Izvršenje planiranih aktivnosti Pokazatelj se odnosi na postotak planiranih aktivnosti % 70 100 100 100

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=