PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr T000155 – Provedba mjera prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja - energetska učinkovitost Programom ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Bjelovarsko-bilogorske županije određene su mjere kojima je cilj promovirati i približiti energetsku učinkovitost građanima, zatim uspostava sustava praćenja i upravljanja energijom u zgradama Županijske uprave i ustanovama, izrada dokumenata iz domene energetske učinkovitosti i druge te je za njihovu provedbu planirano 33.180,00 € u 2023. godini. 2023. 2024. 2025. 33.180,00 46.453,00 46.453,00 T000156 – Provedba mjera prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja – zelena infrastruktura U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provedbu koncepta zelene infrastrukture što uključuje izradu studije u kojoj će se provesti analiza postojeće mreže zelenih i vodenih površina u urbanim sredinama (šume, park-šume, parkovi i ostalo gradsko zelenilo, potoci, rijeke i jezera) te aktivnosti kao što su formiranje zelenih površina unutar urbanih prostora, poboljšanje i spajanje postojećih zelenih površina - šetnica, izgradnja sigurnih točaka (""skloništa od toplinskih valova"") na javnim površinama, ozelenjavanje nadstrešnica na stajalištima javnog gradskog i prigradskog prijevoza, ozelenjavanje javnih parkirališta, parkova i mjesta javnih okupljanja i sl. 2023. 2024. 2025. 6.636,00 13.273,00 13.273,00 CILJ PROGRAMA: Program se provodi sa ciljem očuvanja okoliša, smanjivanja rizika za život i zdravlje ljudi, osiguravanja i poboljšavanja kakvoće življenja za dobrobit sadašnjih i budućih generacija. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: - Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) - Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18/, 118/18) - Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. g. (NN 72/17) - Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) - Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 3/17, 1/22) - Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22) - Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19), - Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) - Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša (NN 3/22) - Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14, 84/21, 106/22) - Zakon o upravnom postupku (NN 47/09, 110/21) ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=