PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Za aktivnost razvoja i unapređenja lovstva planirano je 43.000 eura. 2023. 2024. 2025. 43.000 € 43.000 € 43.000 € A000337 – Provođenje zakona o lovstvu, promidžba i informiranje, provođenje mjera za sprečavanje šteta Za program provođenje zakona o lovstvu, promidžba i informiranje, provođenje mjera za sprečavanje šteta planirano je 43.000 eura. 2023. 2024. 2025. 43.000 € 43.000 € 43.000 € CILJ PROGRAMA: Program Lovstvo i šumarstvo ima za cilj unapređenje lovnog gospodarstva u lovištima Bjelovarskobilogorske županije kao značajan dio gospodarstva u našoj županiji. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o lovstvu ( NN 99/18, 32/19 i 32/20 ), Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači ( NN 40/06, 92/08, 39/11 i 41/13 ), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije ( NN 67/06 i 73/10 ), Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama ( NN 15/19 ), Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidencije o obavljenom lovu ( NN 70/10 ), ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=