PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Broj korisnika potpora za razvoj i unapređenje lovstva Lovoovlaštenici državnih i zajedničkih lovišta na području Bjelovarskobilogorske županije Broj odobrenih zahtjeva potpora u lovstvu 130 Odluka o dodijeli novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva 140 150 150 IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Program P4 LOVSTVO I ŠUMARSTVO također će biti potpunosti izvršen unutar Javnog poziva za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva u 2022. godini koji će biti raspisan početkom studenoga 2022.godine. Broj odobrenih zahtjeva za potporu u Javnom pozivu u 2021. godine bio više od planiranog, točnije 138 korisnika. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Odstupanja nije bilo. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica Polazna vrijednost Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Broj korisnika potpora za razvoj i unaprijeđenije lovstva Lovoovlaštenici državnih i zajedničkih lovišta na području Bjelovarskobilogorske županije Broj odobrenih zahtjeva potpora u lovstvu 130 140 150 150 NAZIV PROGRAMA: Sustav navodnjavanja i odvodnje OPIS PROGRAMA: Bjelovarsko-bilogorska županija prepoznala je vrijednost Nacionalnog projekta navodnjavanja i uključila se u njega. S Hrvatskim vodama je potpisan Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije za izradu glavnog projekta sustava navodnjavanja „Kapelica – Kaniška Iva“ kojim se Bjelovarsko-bilogorska županija obvezala osigurati 20% sredstava, a Hrvatske vode su se obvezale osigurati 80% sredstava. Za 2023. godinu planiran je iznos od 305.000 eura. U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=