PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr A000129 - Izrada projektne dokumentacije za navodnjavanje Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za izradu glavnog projekta sustava navodnjavanja „Kapelica – Kaniška Iva“. 2023. 2024. 2025. 292.000 € 50.000 € 50.000 € K000158 – Izvlaštenje nekretnina za SN „Kapelica - Kaniška Iva“ Na ovoj aktivnosti predviđena su sredstva za izvlaštenje nekretnina na mjestu buduće akumulacije namijenjene navodnjavanju. Za tu aktivnost je u 2023.godini predviđeno 13.000 eura. 2023. 2024. 2025. 13.000 € 200.000 € 200.000 € CILJ PROGRAMA: Cilj ovog programa je izgradnja sustava navodnjavanja „Kapelica- Kaniška Iva“ čime bi se iz izgrađene akumulacije navodnjavale 433 ha poljoprivrednih površina. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: - Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (Odluka Vlade Republike Hrvatske 2005), - Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21), - Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19 ) ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Realizacija Ugovora o sufinanciranju s Hrvatskim vodama Izrada projektne dokumentacije za budući SN „ KapelicaKaniška Iva“ € 169.125,00 kn Ugovor s Hrvatskim vodama u 2023. 305.000 € 250.000 € 250.000 €

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=