PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr T000106–Erasmus + KA229 razmjena učenika Projekt ČOŠ J. A. Komenskog Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima. 2023. 2024. 2025. 6.636,00 6.636,00 6.636,00 CILJ PROGRAMA: Isplata plaća i naknada troškova zaposlenika, kao i podmirenje svih tekućih obaveza osnovnih škola te razmjena učenika i suradnja škola kroz program mobilnosti. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 9 8/19, 64/20), Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17,98/19), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“, broj 51/2018). ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Broj korisnika osnovnih škola Zaposlenici i učenici osnovnih škola EUR 15.961.546,00 Registar učitelja i učenika osnovnih škola 15.961.546,00 15.970.419,00 16.100.338,00 IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Postignuti su ciljevi u 2022. godini jer je izvršena isplata plaća i naknada troškova zaposlenika, kao i podmirenje svih tekućih obaveza osnovnih škola te je održana razmjena učenika i suradnja škola kroz programe mobilnosti. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Nema odstupanja. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=