PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica Polazna vrijednost Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Broj korisnika osnovnih škola Zaposlenici i učenici osnovnih škola EUR 15.961.546,00 15.961.546,00 15.970.419,00 16.100.338,00 NAZIV PROGRAMA: Osnovnoškolsko obrazovanje - decentralizacija OPIS PROGRAMA: Planirana decentralizirana sredstva za osnovno školstvo planiramo u iznosu 2.066.442,00 EUR za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola, prijevoz učenika te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost: A000202– Redovna djelatnost OŠ -dec Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za plaće i naknade troškova zaposlenika osnovnih škola. 2023. 2024. 2025. 1.563.506,00 1.570.908,00 1.577.664,00 A000203– Otplata kredita u OŠ - dec Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu kredita za sportske dvorane u OŠ Hercegovac, OŠ Veliko Trojstvo i OŠ Velika Pisanica te otplata kredita za završetak energetske obnove OŠ Rovišće. 2023. 2024. 2025. 234.260,00 275.311,00 288.067,00 A000293– Investicijsko i tekuće održavanje u OŠ - dec Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za investicijsko i tekuće održavanje u osnovnim školama kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija. 2023. 2024. 2025. 56.262,00 147.432,00 15.445,00 K000024– Ulaganja u opremu osnovnog školstva -dec

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=