PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za ulaganja u opremu osnovnog školstva. 2023. 2024. 2025. 150.615,00 23.618,00 23.702,00 K000084– Ulaganja u objekte osnovnog školstva -dec Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za ulaganja u objekte osnovnog školstva. 2023. 2024. 2025. 61.799,00 0,00 0,00 CILJ PROGRAMA: Cilj programa je izvršena redovna djelatnost OŠ kroz decentralizirana sredstva, otplata kredita u OŠ kroz decentralizirana sredstva, investicijsko i tekuće održavanje u OŠ kroz decentralizirana sredstva, kao i ulaganja u opremu osnovnog školstva kroz decentralizirana sredstva. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini („Narodne novine“ broj 147/21). ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Redovito obavljanje djelatnosti Veličina objekta i broj učenika EUR 2.066.442,00 Podaci o ukupnom broju učenika, razrednih odjela i broju građevina 2.066.442,00 2.017.269,00 1.904.878,00 IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Postignuti su djelomično svi ciljevi u 2022. godini jer su sredstva uložena u obnovu objekata osnovnih škola, namjenski su utrošena sredstva za investicijsko i tekuće održavanje, izvršena je redovita otplata kredita osnovnih škola.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=