PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za zaštitu i očuvanje nepokretnih spomenika kulture. 2023. 2024. 2025. 13.273,00 13.273,00 13.273,00 T000022 – Izdavačka djelatnost Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izdavačku djelatnost. 2023. 2024. 2025. 6.637,00 6.637,00 6.637,00 CILJ PROGRAMA: Održavanje manifestacija u kulturi, sufinanciranje Dana hrvatskog pučkog teatra u Hercegovcu, isplata dotacija Zajednici kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije, Vijeću za kulturu Bjelovarsko-bilogorske županije, Matici hrvatska Bjelovarskobilogorske županije, Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Kulturnom centru Mato Lovrak. Sufinanciranje održavanje manifestacije koju provodi Savez čeha RH-žetvene svečanosti Dožinky 2023. Dotacija za zaštita i očuvanje nepokretnih spomenika kulture, kao i Izdavačke djelatnosti. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19), Zakon o kulturnim vijećima („Narodne novine“, broj 48/04, 44/09, 68/13), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93). ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Realizacija svih manifestacija Broj prijavljenih korisnika EUR 166.575,00 Broj prijavljenih korisnika 166.575,00 159.938,00 166.575,00 IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi u 2022. godini su ispunjeni obzirom da su svi prijavljeni korisnici ostvarili svoje zahtjeve obzirom da je natječaj bio otvoren do iskorištenja svih sredstava. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=