PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Nema odstupanja. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica Polazna vrijednost Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Realizacija svih manifestacija Broj prijavljenih korisnika EUR 166.575,00 166.575,00 159.938,00 166.575,00 NAZIV PROGRAMA: Program javnih potreba u tehničkoj kulturi OPIS PROGRAMA: Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja tehničke kulture i djelatnosti udruga tehničke kulture na području Bjelovarskobilogorske županije. U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost: A000084 – Zajednica tehničke kulture BBŽ Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za tekuće donacije Zajednici tehničke kulture Bjelovarsko-bilogorske županije. 2023. 2024. 2025. 28.748,00 28.748,00 28.748,00 CILJ PROGRAMA: Cilj programa je poticanje i promicanje tehničke kulture i djelatnosti udruga tehničke kulture na području Bjelovarsko-bilogorske županije. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19), Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/94, 38/09). ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=