PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Odstupanja nije bilo. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica Polazna vrijednost Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Redovita isplata obveza prema zaposlenicama Broj zaposlenica EUR 41.657,00 41.657,00 0,00 0,00 Glava: 00707 Socijalna zaštita NAZIV PROGRAMA: Socijalna zaštita – iznad standarda OPIS PROGRAMA: Planiraju se sredstva iznad zakonskog standarda, odnosno sredstva koja nisu zakonom propisana, a nužna su za redovno poslovanje U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost: A000154 - Sudjelovanje u zajedničkim projektima kao županije partnera Potiču se udruge i drugi pravni subjekti da u skladu sa socijalnim planom sudjeluju na natječajima koje raspisuju domaći fondovi i fondovi iz Europske unije iz područja socijalne skrbi. Na ovaj način se osiguraju sredstva za sufinanciranje projekata koji su dobili bespovratna sredstva na EU i nacionalnim natječajima, a doprinose razvoju socijalnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u županiji. 2023. 2024. 2025. 1.328,00 1.328,00 1.328,00 A000186 - Županijsko društvo Crvenog križa Sredstva su namijenjena za djelovanje Crvenog križa. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji djeluje Županijsko društvo Crvenog križa te Gradska društva Crvenog križa u Bjelovaru, Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju s ciljem ostvarivanja humanitarnih akcija i programa od opće koristi. Temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10) ministar zdravstva donio je Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja ustrojstvenim oblicima Hrvatskog Crvenog križa temeljem kojeg se iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 0,7% prihoda Županije izdvaja za rad Županijskog društva Crvenog križa. Pod prihodima se smatraju prihodi poslovanja ostvareni u prethodnoj godini umanjeni za:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=