PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Socijalna skrb-iznad standarda OPIS PROGRAMA: Program socijalne skrbi iznad standarda odnosi se projekt „Za žene BBŽ- faza III“. U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost: T000162 - Za žene BBŽ –faza III Nositelj projekta je Bjelovarsko-bilogorska županija, obvezni partneri u projektu su HZZ PU Bjelovar, CZSS Bjelovar, Daruvar, Grubišno Polje i Garešnica, a partneri koji će zaposliti žene su Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac, Općina Velika Pisanica, Općina Berek i Dom za starije osobe Bjelovar. Projektom će se zaposliti 31 žena s nižom razinom obrazovanja i teže zapošljiva žena na području Županije, koje će skrbiti za 186 krajnjih korisnika. Razdoblje provedbe projekta je 8 mjeseci, od 21. listopada 2022. do 21. lipnja 2023. godine. Sredstva za ovaj projekt u proračunu za 2023. godinu planirana su dijelom na Županiji, a dijelom na Domu za starije osobe Bjelovar, obzirom da je Dom partner u projektu te je županijski proračunski korisnik. 2023. 2024. 2025. 41.657,00 0,00 0,00 CILJ PROGRAMA: Zapošljavanje žena iz ciljane skupine i skrb o krajnjim korisnicima. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije - faza III UP.02.1.1.16.0146 ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Redovita isplata obveza prema zaposlenicama Broj zaposlenica EUR 41.657,00 Broj zaposlenica 41.657,00 0,00 0,00 IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Postignuti su ciljevi u 2022. godini jer su zaposlene žene iz ciljane skupine i pružena potpora i podrška krajnjim korisnicima.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=