PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Broj posjeta dnevnoj bolnici u 2020.godini je 30.764 dok je 2021.godini broj posjeta 30.764. Izgradnjom zgrade Nove bolnice i preseljenjem broj posjeta planira se i dalje povećavati pošto su u novoj zgradi bolnice poboljšani uvjeti rada zaposlenika i moguće je pružiti kvalitetniju zdravstvenu skrb. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Odstupanja od projekcija u odnosu na projekcije dane prethodne godine vezane za Program: Razvojni projekt: „Projekt izgradnje i opremanja Opće bolnice Bjelovar“ nastale su zbog produženja roka za izvođenje projekta sa 02.10.2021. na 31.03.2022. godine odnosno na 31.10.2022. godine. A000394 - Sektorske ambulante Temeljem pozitivnih zakonskih propisa, minimalan broj osiguranika za koje se može organizirati tim obiteljske medicine, iznosi 1.275 korisnika (dentalna medicina 1.425 korisnika). Na područjima posebne državne skrbi te na područjima loše prometne povezanosti (ruralna područja) u funkciji su ambulante obiteljske medicine, koje ne udovoljavaju navedenom standardu. Sukladno navedenom, a u cilju pružanja jednake zdravstvene zaštite za sve stanovnike BBŽ, Županija je preuzela obvezu sufinanciranja sektorskih ambulanti u iznosu od 133,00 EUR (1.002,09 kn) mjesečno po sektorskoj ambulanti. 2023. 2024. 2025. 40.000,00 40.000,00 40.000,00 K000155 – Energetska obnova zgrade Opće bolnice Bjelovar (Kirurgija, Interna, Psihijatrija) Opća bolnica Bjelovar se prijavila na C2.1.R2.I1.01 Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“, i projekt izrade glavnih projekata zgrada OBBJ za energetsku obnovu. Isti je prihvaćen od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije s Obavijesti KLASA: 910-01/21-02/76, URBROJ: 538-05-7-2-2/584-22-716 od 23. kolovoza 2022. godine pod referentnim brojem: C2.1.R2.I1.01.040. 2023. 2024. 2025. 146.200,00 0,00 0,00 CILJ PROGRAMA: Projekt izrade glavnih projekata zgrada OBBJ za energetsku obnovu omogućit će Općoj bolnici Bjelovar da se može prijaviti na nove pozive koji će biti vezani za građevinske radove energetske obnove zgrada.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=