PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Obavijest o prihvatljivosti projektnog prijedloga Energetska obnova zgrada Opće bolnice Bjelovar (Kirurgija, Interna, Psihijatrija) KLASA: 910-01/21-02/76, urbroj: 538-05-7-2-2/58422-716 A000372 – Otplata kredita „Opća bolnica Bjelovar“ Država je preuzela kredite Opće bolnice Bjelovar i to: Ugovor o dugoročnom kreditu broj: 5010658069 od 07. 05. 2018. godine zaključenog između Privredne banke Zagreb d.d. i Opće bolnice Bjelovar, u iznosu od 90.000.000,00 kn / 11.945.052,76 eura te ugovore s Privrednom bankom Zagreb, Erste bankom i Zagrebačkom bankom u iznosu od 107,5 mil. kn / 14.267.701,90 eura. 2023. 2024. 2025. 2.266.466,00 2.228.175,00 2.188.048,00 CILJ PROGRAMA: Program otplate kredita treba osigurati kontinuiranu otplatu glavnica kredita i kamata. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Ugovor o dugoročnom kreditu broj: 5010783040 - Privredna banka Zagreb, KLASA:02101/20-01/282, URBROJ: 2103-72-01-21-26, Ugovor o kreditu broj: 5118607879 - Erste banka, KLASA:021-01/20-01/282, URBROJ:2103-72-01-21-27, Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu broj: 5100593638 - Zagrebačka banka, KLASA:021-01/20-01/282, URBROJ:2103-7201-21-28, Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Općoj bolnici Bjelovar za radove na izgradnji dizalice topline, na izgradnji dnevne bolnice i dnevne kirurgije i izgradnji OHBP-a te sustava za odvajanje otpada na izgradnji OHBP-a - Županijske skupštine - KLASA: 500-01/1901/12, URBROJ:2103/1-01-19-48 od 10. prosinca 2019. A000373 – Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstva (iznad standarda) Ovom aktivnošću planirana su sredstva kojima se omogućuje redovan rad zdravstvenih ustanova, sukladno njihovim potrebama. 2023. 2024. 2025. 225.630,00 0,00 0,00 T000099 – Specijalizacija liječnika Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, Zavod za javno zdravstvo Bjelovarskobilogorske županije i Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije prijavit će projekte na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) za investiciju C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija. Dom zdravlja BBŽ planira specijalizaciju jednog liječnika iz obiteljske medicine, jednog liječnika iz ginekologije i opstetricije te jednog liječnika iz kliničke radiologije. Zavod za javno zdravstvo BBŽ planira specijalizaciju jednog liječnika iz školske i adolescentne medicine. Zavod za hitnu medicinu BBŽ planira specijalizaciju jednog liječnika iz hitne medicine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=