PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Županijske skupštine - KLASA: 500-01/21-01/1, URBROJ: 2103/1-01-21-69 od 16. srpnja 2021. K000019 – Ulaganje u opremu zdravstva Zdravstvene ustanove redovito nabavljaju opremu potrebnu za kvalitetno obavljanje svojih djelatnosti. 2023. 2024. 2025. 1.001.487,00 1.001.487,00 1.001.487,00 CILJ PROGRAMA: Postizanje minimalnih financijskih standarda, sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreže javno zdravstvene službe. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: - Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22) - Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu, - Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedin ica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Uredba o načinu financiranja decentralizira nih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizira ne funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Pokazatelj se odnosi na visinu sredstava propisanih Uredbom o načinu financiranja decentralizirani h funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentraliziran e funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave eur 1.933.173,00 Uredba o načinu financiranja decentralizir anih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizir ane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 1.933.173,00 1.933.173,00 1.933.173,0 0

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=