PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Projektni prijedlozi podnijet će se do kraja 2022. godine, a odobrenje i početak provedbe projekata očekuje se u prvoj polovici 2023. godine. 2023. 2024. 2025. 138.487,00 140.080,00 140.081,00 NAZIV PROGRAMA: Zdravstvo – decentralizacija OPIS PROGRAMA: Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu financirati minimalne financijske standarde za: - investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, - investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, - informatizaciju zdravstvene djelatnosti, a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreže javne zdravstvene službe. Nakon što Vlada RH utvrdi iznos sredstava za našu Županiju, donosi se Popis prioriteta koji se usuglašava sa Ministarstvom zdravstva, te se ista dijele na: Opću bolnicu Bjelovar, Dom zdravlja BBŽ, Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice, Zavod za javno zdravstvo BBŽ i Zavod za hitnu medicinu BBŽ. U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti: A000066 – Investicijsko i tekuće održavanje u zdravstvu Investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova odnosi se na redovite popravke opreme i prostora, kako bi se produljio vijek trajanja opreme i stvorili bolji uvjeti za rad liječnika i korisnika zdravstvenih ustanova. 2023. 2024. 2025. 931.686,00 931.686,00 931.686,00 ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Ugovor o dugoročnom kreditu broj:2010658069 - Privreda banka Zagreb - KLASA:021-01/1801/208, URBROJ:2103-72-01-18-01 Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Općoj bolnici Bjelovar za izgradnju i opremanje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar - Županijske skupštine - KLASA: 400-01/17-01/38, URBROJ: 2103/1-01-17-02 od 19. travnja 2017. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici Bjelovar za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Bjelovarsko-bilogorske županije, u razdoblju od 2021. do 2036.godine, za investicijsko ulaganje u izgradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar -

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=