PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. B. RAČUN FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 3.981.876,00 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 331.807,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 331.807,00 Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici 331.807,00 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 3.650.069,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 3.650.069,00 Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi 3.650.069,00 Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici 3.596.980,00 SVEUKUPNO PRIMICI 3.981.876,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 5.699.280,00 2.439.500,00 2.886.952,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 5.699.280,00 2.439.500,00 2.886.952,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.038.782,00 654.157,00 860.053,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.643.362,00 219.464,00 219.464,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 395.420,00 434.693,00 640.589,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 205.420,00 245.975,00 259.492,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 190.000,00 188.718,00 381.097,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 37.826,00 37.826,00 279.382,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 3.318,00 3.318,00 3.318,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 34.508,00 34.508,00 276.064,00 Izvor: 4 POMOĆI 3.290.865,00 1.747.517,00 1.747.517,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 1.823.389,00 1.747.517,00 1.747.517,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 1.823.389,00 1.747.517,00 1.747.517,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 1.467.476,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 1.467.476,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 1.467.476,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 331.807,00 Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici 331.807,00 SVEUKUPNO IZDACI 5.699.280,00 2.439.500,00 2.886.952,00 1 I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - B. RAČUN FINANCIRANJA

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=