PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 140.656.619,00 120.249.437,00 118.018.198,00 Razdjel: 001 SLUŽBA UREDA ŽUPANA 466.770,00 466.770,00 466.770,00 Glava: 00101 Stručna služba ureda župana 205.970,00 205.970,00 205.970,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 205.970,00 205.970,00 205.970,00 A A000005 PRORAČUNSKA PRIČUVA 6.636,00 6.636,00 6.636,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.636,00 6.636,00 6.636,00 3 RASHODI POSLOVANJA 6.636,00 6.636,00 6.636,00 38 OSTALI RASHODI 6.636,00 6.636,00 6.636,00 A A000010 AKTIVNOSTI PROTOKOLA KABINETA ŽUPANA 167.230,00 167.230,00 167.230,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 167.230,00 167.230,00 167.230,00 3 RASHODI POSLOVANJA 167.230,00 167.230,00 167.230,00 32 MATERIJALNI RASHODI 167.230,00 167.230,00 167.230,00 A A000035 UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE - ISSO STANDARDI 1.128,00 1.128,00 1.128,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.128,00 1.128,00 1.128,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.128,00 1.128,00 1.128,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.128,00 1.128,00 1.128,00 A A000148 OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA, OBLJETNICA I SL. 9.290,00 9.290,00 9.290,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.290,00 9.290,00 9.290,00 3 RASHODI POSLOVANJA 9.290,00 9.290,00 9.290,00 32 MATERIJALNI RASHODI 9.290,00 9.290,00 9.290,00 A A000257 AKTIVNOSTI MANJINSKIH UDRUGA 13.723,00 13.723,00 13.723,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.723,00 13.723,00 13.723,00 1 II. POSEBNI DIO PRORAČUNA Člana k 3. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prora čunu u ukupnoj svoti od 134.957.339,00 EUR i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 5.699.280,00 EUR raspore đuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Prora čuna kako slijedi:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=