PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 32 MATERIJALNI RASHODI 23.227,00 23.227,00 23.227,00 38 OSTALI RASHODI 3.318,00 3.318,00 3.318,00 Glava: 00103 Nacionalne manjine 46.452,00 46.452,00 46.452,00 Program: 1032 NACIONALNE MANJINE 46.452,00 46.452,00 46.452,00 A A000387 FINANCIRANJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 43.796,00 43.796,00 43.796,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 43.796,00 43.796,00 43.796,00 3 RASHODI POSLOVANJA 43.796,00 43.796,00 43.796,00 32 MATERIJALNI RASHODI 43.796,00 43.796,00 43.796,00 A A000391 FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA 2.656,00 2.656,00 2.656,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.656,00 2.656,00 2.656,00 3 RASHODI POSLOVANJA 2.656,00 2.656,00 2.656,00 32 MATERIJALNI RASHODI 2.656,00 2.656,00 2.656,00 3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=