PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 3 RASHODI POSLOVANJA 13.723,00 13.723,00 13.723,00 38 OSTALI RASHODI 13.723,00 13.723,00 13.723,00 A A000277 SURADNJA BBŽ S POKRAJINAMA I DRUGIM REGIJAMA 1.327,00 1.327,00 1.327,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.327,00 1.327,00 1.327,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.327,00 1.327,00 1.327,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.327,00 1.327,00 1.327,00 K K000141 TRANSPARENTNOST PRORAČUNA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 6.636,00 6.636,00 6.636,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.636,00 6.636,00 6.636,00 3 RASHODI POSLOVANJA 5.309,00 5.309,00 5.309,00 32 MATERIJALNI RASHODI 5.309,00 5.309,00 5.309,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.327,00 1.327,00 1.327,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.327,00 1.327,00 1.327,00 Glava: 00102 Civilna zaštita 214.348,00 214.348,00 214.348,00 Program: 1007 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 214.348,00 214.348,00 214.348,00 A A000024 VATROGASNA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 159.268,00 159.268,00 159.268,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 159.268,00 159.268,00 159.268,00 3 RASHODI POSLOVANJA 159.268,00 159.268,00 159.268,00 38 OSTALI RASHODI 159.268,00 159.268,00 159.268,00 A A000026 CIVILNA ZAŠTITA 8.626,00 8.626,00 8.626,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.626,00 8.626,00 8.626,00 3 RASHODI POSLOVANJA 7.299,00 7.299,00 7.299,00 32 MATERIJALNI RASHODI 3.981,00 3.981,00 3.981,00 38 OSTALI RASHODI 3.318,00 3.318,00 3.318,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.327,00 1.327,00 1.327,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.327,00 1.327,00 1.327,00 A A000133 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 13.273,00 13.273,00 13.273,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.273,00 13.273,00 13.273,00 3 RASHODI POSLOVANJA 13.273,00 13.273,00 13.273,00 38 OSTALI RASHODI 13.273,00 13.273,00 13.273,00 A A000134 SANIRANJE POSLJEDICA ŠTETA U AKCIDENTNIM SITUACIJAMA 6.636,00 6.636,00 6.636,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.636,00 6.636,00 6.636,00 3 RASHODI POSLOVANJA 6.636,00 6.636,00 6.636,00 38 OSTALI RASHODI 6.636,00 6.636,00 6.636,00 A A000360 ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19 26.545,00 26.545,00 26.545,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 26.545,00 26.545,00 26.545,00 3 RASHODI POSLOVANJA 26.545,00 26.545,00 26.545,00 2

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=