PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. A A000321 SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU OBRTNIKA NA EU FONDOVE 6.600,00 6.600,00 6.600,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.600,00 6.600,00 6.600,00 3 RASHODI POSLOVANJA 6.600,00 6.600,00 6.600,00 35 SUBVENCIJE 6.600,00 6.600,00 6.600,00 A A000330 SUFINANCIRANJE NOVIH I RABLJENIH STROJEVA I OPREME 80.500,00 80.500,00 80.500,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.500,00 80.500,00 80.500,00 3 RASHODI POSLOVANJA 80.500,00 80.500,00 80.500,00 35 SUBVENCIJE 80.500,00 80.500,00 80.500,00 A A000331 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PROIZVODNO-POSLOVNIH OBJEKATA I OBRTNIČKIH RADIONICA 53.100,00 53.100,00 53.100,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 53.100,00 53.100,00 53.100,00 3 RASHODI POSLOVANJA 53.100,00 53.100,00 53.100,00 35 SUBVENCIJE 53.100,00 53.100,00 53.100,00 A A000377 POTPORA ZA IMPLEMENTACIJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 53.100,00 53.100,00 53.100,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 53.100,00 53.100,00 53.100,00 3 RASHODI POSLOVANJA 53.100,00 53.100,00 53.100,00 35 SUBVENCIJE 53.100,00 53.100,00 53.100,00 T T000127 POTPORA RAZVOJU PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 35 SUBVENCIJE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Glava: 00402 Gospodarski razvoj 858.366,00 1.004.316,00 1.004.316,00 Program: 1028 REDOVNA DJELATNOST RAZVOJNE AGENCIJE 858.366,00 1.004.316,00 1.004.316,00 A A000271 SUFINANCIRANJE PROJEKATA SFEU 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 80.000,00 80.000,00 20.000,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 20.000,00 20.000,00 80.000,00 A A000334 REDOVNA DJELATNOST JU RAZVOJNE AGENCIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 331.866,00 274.316,00 274.316,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 331.866,00 274.316,00 274.316,00 3 RASHODI POSLOVANJA 331.866,00 274.316,00 274.316,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 214.811,00 214.811,00 214.811,00 32 MATERIJALNI RASHODI 59.505,00 59.505,00 59.505,00 38 OSTALI RASHODI 57.550,00 K K000149 REVITALIZACIJA PROSTORA BJELOVARSKOG SAJMA (RAZVOJNI SPORAZUM SJEVER) 133.000,00 330.000,00 330.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 133.000,00 330.000,00 330.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 133.000,00 330.000,00 330.000,00 9

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=