PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 133.000,00 330.000,00 330.000,00 K K000150 EKO-TURIZAM 360 (RAZVOJNI SPORAZUM SJEVER) 293.500,00 300.000,00 300.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 33.500,00 3 RASHODI POSLOVANJA 33.500,00 32 MATERIJALNI RASHODI 33.500,00 Izvor: 4 POMOĆI 260.000,00 300.000,00 300.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 260.000,00 300.000,00 300.000,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 260.000,00 300.000,00 300.000,00 Glava: 00403 Komunalna infrastruktura i promet 2.746.600,00 3.391.600,00 3.465.000,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 2.470.000,00 3.070.000,00 3.070.000,00 A A000322 POTPORA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA BBŽ 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 A A000344 JAVNA USLUGA - PRIJEVOZ PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU 2.400.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.000,00 200.000,00 200.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 90.000,00 200.000,00 200.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 90.000,00 200.000,00 200.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 2.310.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 2.310.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 2.310.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 A A000382 LINIJSKI AUTOBUSNI PRIJEVOZ 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Program: 1010 POTICANJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 276.600,00 321.600,00 395.000,00 A A000179 OSTALA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 120.000,00 120.000,00 120.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 120.000,00 120.000,00 120.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 A A000378 PROJEKTI RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA 36.600,00 86.600,00 160.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.600,00 6.600,00 80.000,00 10

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=