PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE 5.605.419,00 699.450,00 657.510,00 Glava: 00501 Prostorno uređenje i gradnja 5.223.972,00 338.443,00 298.626,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 5.002.322,00 91.579,00 51.762,00 A A000166 TROŠKOVI RADA STRUČNOG POVJERENSTVA (ZAKON O PROST.UREĐ.) 10.618,00 10.618,00 10.618,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.618,00 10.618,00 10.618,00 3 RASHODI POSLOVANJA 10.618,00 10.618,00 10.618,00 32 MATERIJALNI RASHODI 10.618,00 10.618,00 10.618,00 A A000304 POVJERENSTVO ZA PROCJENU NEKRETNINA 2.654,00 9.291,00 9.291,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.654,00 9.291,00 9.291,00 3 RASHODI POSLOVANJA 2.654,00 9.291,00 9.291,00 32 MATERIJALNI RASHODI 2.654,00 9.291,00 9.291,00 A A000381 SUFINANCIRANJE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE 13.272,00 19.908,00 19.908,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.272,00 19.908,00 19.908,00 3 RASHODI POSLOVANJA 13.272,00 19.908,00 19.908,00 32 MATERIJALNI RASHODI 13.272,00 19.908,00 19.908,00 K K000068 GEOINFORMACIJSKI SUSTAV 11.945,00 11.945,00 11.945,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.945,00 11.945,00 11.945,00 3 RASHODI POSLOVANJA 11.945,00 11.945,00 11.945,00 32 MATERIJALNI RASHODI 11.945,00 11.945,00 11.945,00 K K000134 SUFINANCIRANJE RADOVA NA OBNOVI TERMO OVOJNICE ZA ZGRADU HZMO-a 53.089,00 39.817,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 53.089,00 39.817,00 3 RASHODI POSLOVANJA 53.089,00 39.817,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 53.089,00 39.817,00 T T000161 SUFINANCIRANJE SANACIJE ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE 4.910.744,00 Izvor: 4 POMOĆI 4.910.744,00 3 RASHODI POSLOVANJA 4.910.744,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 4.910.744,00 Program: 1026 REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE 221.650,00 246.864,00 246.864,00 A A000187 REDOVNE AKTIVNOSTI JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE 201.740,00 218.329,00 218.329,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 201.740,00 218.329,00 218.329,00 3 RASHODI POSLOVANJA 201.740,00 218.329,00 218.329,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 168.892,00 179.362,00 179.362,00 32 MATERIJALNI RASHODI 32.251,00 38.370,00 38.370,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 597,00 597,00 597,00 A A000285 REDOVNA DJELATNOST JU ZZPU - VS KORISNIKA 19.910,00 28.535,00 28.535,00 12

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=