PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 19.910,00 28.535,00 28.535,00 3 RASHODI POSLOVANJA 18.981,00 22.164,00 22.164,00 32 MATERIJALNI RASHODI 18.715,00 21.898,00 21.898,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 266,00 266,00 266,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 929,00 6.371,00 6.371,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411,00 2.787,00 2.787,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 518,00 3.584,00 3.584,00 Glava: 00502 Zaštita okoliša i zaštita prirode 381.447,00 361.007,00 358.884,00 Program: 1027 REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA 267.306,00 225.630,00 223.507,00 A A000070 REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BBŽ 114.806,00 114.806,00 114.806,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 114.806,00 114.806,00 114.806,00 3 RASHODI POSLOVANJA 114.806,00 114.806,00 114.806,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 80.961,00 80.961,00 80.961,00 32 MATERIJALNI RASHODI 33.181,00 33.181,00 33.181,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 664,00 664,00 664,00 K K000063 ULAGANJE U OPREMU JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BBŽ 1.991,00 1.991,00 1.991,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.991,00 1.991,00 1.991,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.991,00 1.991,00 1.991,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.991,00 1.991,00 1.991,00 K K000075 INFO PUNKT BLATNICA 1.991,00 1.991,00 1.991,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.327,00 1.327,00 1.327,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.327,00 1.327,00 1.327,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.327,00 1.327,00 1.327,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 664,00 664,00 664,00 3 RASHODI POSLOVANJA 664,00 664,00 664,00 32 MATERIJALNI RASHODI 664,00 664,00 664,00 T T000068 "BIJELA RODA U BBŽ" 2.654,00 2.654,00 2.654,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.327,00 1.327,00 1.327,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.327,00 1.327,00 1.327,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 1.327,00 1.327,00 1.327,00 Izvor: 4 POMOĆI 1.327,00 1.327,00 1.327,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.327,00 1.327,00 1.327,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 1.327,00 1.327,00 1.327,00 T T000070 MOČVARNI PLAVAC 1.327,00 1.327,00 1.327,00 Izvor: 4 POMOĆI 1.327,00 1.327,00 1.327,00 13

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=