PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE 54.348.558,00 44.972.764,00 45.447.834,00 Glava: 00701 Osnovnoškolsko obrazovanje 21.923.363,00 20.216.271,00 20.236.776,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 15.961.546,00 15.970.419,00 16.100.338,00 A A000282 REDOVNA DJELATNOST OŠ - VS KORISNIKA 15.954.910,00 15.963.783,00 16.093.702,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 260.908,00 231.204,00 229.066,00 3 RASHODI POSLOVANJA 220.598,00 196.400,00 193.018,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.705,00 1.705,00 1.705,00 32 MATERIJALNI RASHODI 216.500,00 192.384,00 188.702,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 2.393,00 2.311,00 2.611,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 40.310,00 34.804,00 36.048,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 34.790,00 34.804,00 36.048,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 5.520,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 497.927,00 491.033,00 495.950,00 3 RASHODI POSLOVANJA 487.339,00 489.745,00 494.662,00 32 MATERIJALNI RASHODI 486.801,00 489.202,00 494.119,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 456,00 461,00 461,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 82,00 82,00 82,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.588,00 1.288,00 1.288,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 10.588,00 1.288,00 1.288,00 Izvor: 4 POMOĆI 15.105.669,00 15.190.281,00 15.317.736,00 3 RASHODI POSLOVANJA 14.484.988,00 14.570.831,00 14.686.117,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 13.587.520,00 13.692.698,00 13.818.692,00 32 MATERIJALNI RASHODI 764.989,00 748.745,00 754.035,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 6.244,00 3.551,00 2.551,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 126.235,00 125.837,00 110.839,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 620.681,00 619.450,00 631.619,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 202.258,00 206.442,00 208.286,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 418.423,00 413.008,00 423.333,00 Izvor: 5 DONACIJE 83.755,00 49.604,00 49.689,00 3 RASHODI POSLOVANJA 38.552,00 36.136,00 36.197,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 792,00 32 MATERIJALNI RASHODI 37.760,00 36.136,00 36.197,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45.203,00 13.468,00 13.492,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 45.203,00 13.468,00 13.492,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 6.651,00 1.661,00 1.261,00 20

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=