PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 3 RASHODI POSLOVANJA 2.740,00 400,00 32 MATERIJALNI RASHODI 2.740,00 400,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.911,00 1.261,00 1.261,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.911,00 1.261,00 1.261,00 T T000106 "ERASMUS + KA229 RAZMJENA UČENIKA 6.636,00 6.636,00 6.636,00 Izvor: 4 POMOĆI 6.636,00 6.636,00 6.636,00 3 RASHODI POSLOVANJA 5.839,00 5.839,00 5.839,00 32 MATERIJALNI RASHODI 5.706,00 5.706,00 5.706,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 133,00 133,00 133,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 797,00 797,00 797,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 133,00 133,00 133,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 664,00 664,00 664,00 Program: 1014 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZACIJA 2.066.442,00 2.017.269,00 1.904.878,00 A A000202 REDOVNA DJELATNOST OŠ-dec 1.563.506,00 1.570.908,00 1.577.664,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.563.506,00 1.570.908,00 1.577.664,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.541.513,00 1.547.703,00 1.553.094,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.524.122,00 1.530.441,00 1.535.743,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 17.391,00 17.262,00 17.351,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 21.993,00 23.205,00 24.570,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 21.993,00 23.205,00 24.570,00 A A000203 OTPLATA KREDITA U OŠ-dec 234.260,00 275.311,00 288.067,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 234.260,00 275.311,00 288.067,00 3 RASHODI POSLOVANJA 28.840,00 29.336,00 28.575,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 28.840,00 29.336,00 28.575,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 205.420,00 245.975,00 259.492,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 205.420,00 245.975,00 259.492,00 A A000293 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U OŠ-dec 56.262,00 147.432,00 15.445,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 56.262,00 147.432,00 15.445,00 3 RASHODI POSLOVANJA 41.405,00 110.135,00 11.096,00 32 MATERIJALNI RASHODI 41.405,00 110.135,00 11.096,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 14.857,00 37.297,00 4.349,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 14.857,00 37.297,00 4.349,00 K K000024 ULAGANJA U OPREMU OSNOVNOG ŠKOLSTVA-dec 150.615,00 23.618,00 23.702,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.615,00 23.618,00 23.702,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 150.615,00 23.618,00 23.702,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 146.633,00 19.636,00 19.720,00 21

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=