PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 11.603,00 11.673,00 11.673,00 Izvor: 4 POMOĆI 3.890,00 2.890,00 2.890,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 3.890,00 2.890,00 2.890,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 3.890,00 2.890,00 2.890,00 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 814.873,00 7.058,00 7.270,00 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 265.446,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 265.446,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 265.446,00 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 549.427,00 7.058,00 7.270,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.710,00 1.440,00 1.652,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.710,00 1.440,00 1.652,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 547.717,00 5.618,00 5.618,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 547.717,00 5.618,00 5.618,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 25.526,00 5.618,00 5.618,00 SVEUKUPNO PRIHODI 137.221.906,00 126.297.126,00 123.847.123,00 4

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=