PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 39.817,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 39.817,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 364.814,00 362.771,00 362.397,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 364.814,00 362.771,00 362.397,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.071.980,00 5.102.651,00 5.161.755,00 Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada 79.634,00 59.634,00 79.634,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 4.985.510,00 5.036.181,00 5.075.285,00 Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene 2.654,00 2.654,00 2.654,00 Izvor: 3601 Povjerenstvo lovno gospodarske osnove 2.654,00 2.654,00 2.654,00 Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave 4.182,00 4.182,00 4.182,00 Izvor: 3702 Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU) 1.328,00 1.328,00 1.328,00 Izvor: 3703 Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja 2.389,00 2.389,00 2.389,00 Izvor: 3704 Povjereni poslovi državne uprave- sred u postupku izvlaštenja 465,00 465,00 465,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 93.296,00 93.694,00 93.694,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 93.296,00 93.694,00 93.694,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 93.296,00 93.694,00 93.694,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 6.477.464,00 6.585.082,00 6.711.208,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 6.161.316,00 6.293.754,00 6.420.090,00 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 33.844,00 33.844,00 33.844,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 6.111.275,00 6.243.276,00 6.369.196,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 16.197,00 16.634,00 17.050,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Izvor: 5 DONACIJE 296.148,00 271.328,00 271.118,00 Izvor: 51 Donacije 296.148,00 271.328,00 271.118,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 296.148,00 271.328,00 271.118,00 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 47.616.318,00 47.791.932,00 47.796.932,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 47.616.318,00 47.791.932,00 47.796.932,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 47.616.318,00 47.791.932,00 47.796.932,00 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 1.050.011,00 293.275,00 306.697,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 752.431,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 752.431,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 282.087,00 278.712,00 292.134,00 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 59.726,00 59.726,00 59.726,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 222.361,00 218.986,00 232.408,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.603,00 11.673,00 11.673,00 3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=