PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. K K000159 OPREMANJE DVORANE OŠ VELIKA PISANICA 73.003,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 26.550,00 3 RASHODI POSLOVANJA 17.700,00 32 MATERIJALNI RASHODI 17.700,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.850,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 8.850,00 Izvor: 4 POMOĆI 46.453,00 3 RASHODI POSLOVANJA 30.968,00 32 MATERIJALNI RASHODI 30.968,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.485,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 15.485,00 K K000160 SUFINANCIRANJE POSTAVLJANJA SOLARNE ELEKTRANE U OŠ M. LOVRAKA VELIKI GRĐEVAC 21.900,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 21.900,00 3 RASHODI POSLOVANJA 14.600,00 32 MATERIJALNI RASHODI 14.600,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.300,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 7.300,00 K K000162 DOGRADNJA I OPREMANJE USTANOVE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.010.985,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 686.076,00 3 RASHODI POSLOVANJA 457.384,00 32 MATERIJALNI RASHODI 457.384,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 228.692,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 228.692,00 Izvor: 4 POMOĆI 324.909,00 3 RASHODI POSLOVANJA 216.606,00 32 MATERIJALNI RASHODI 216.606,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 108.303,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 108.303,00 T T000095 POMOĆNICI U NASTAVI - FINANCIRANJE BBŽ 22.829,00 3.981,00 3.981,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.829,00 3.981,00 3.981,00 3 RASHODI POSLOVANJA 22.829,00 3.981,00 3.981,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 21.188,00 3.746,00 3.746,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.641,00 235,00 235,00 T T000101 "ŠKOLSKI OBROK ZA SVE" 191.335,00 192.554,00 192.921,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 63.133,00 64.352,00 64.719,00 3 RASHODI POSLOVANJA 63.133,00 64.352,00 64.719,00 24

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=