PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1.361,00 1.361,00 1.361,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 1.361,00 1.361,00 1.361,00 A A000379 SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 2.258,00 2.039,00 2.039,00 Izvor: 4 POMOĆI 2.258,00 2.039,00 2.039,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.355,00 1.354,00 1.354,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.355,00 1.354,00 1.354,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 903,00 685,00 685,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 903,00 685,00 685,00 A A000383 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA 464.530,00 464.530,00 464.530,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 464.530,00 464.530,00 464.530,00 3 RASHODI POSLOVANJA 464.530,00 464.530,00 464.530,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 464.530,00 464.530,00 464.530,00 A A000384 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA 13.273,00 13.273,00 13.273,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.273,00 13.273,00 13.273,00 3 RASHODI POSLOVANJA 13.273,00 13.273,00 13.273,00 32 MATERIJALNI RASHODI 13.273,00 13.273,00 13.273,00 K K000085 PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE oš 265.445,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 265.445,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 265.445,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 265.445,00 K K000090 ULAGANJE U OPREMU OŠ BBŽ 132.724,00 132.724,00 132.724,00 Izvor: 4 POMOĆI 132.724,00 132.724,00 132.724,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 132.724,00 132.724,00 132.724,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 132.724,00 132.724,00 132.724,00 K K000109 DOVRŠETAK IZGRADNJE ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE HERCEGOVAC 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 K K000142 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ŠKOLE 6.637,00 6.637,00 6.637,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.637,00 6.637,00 6.637,00 3 RASHODI POSLOVANJA 6.637,00 6.637,00 6.637,00 32 MATERIJALNI RASHODI 6.637,00 6.637,00 6.637,00 K K000151 IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE PREDAVAC 663.615,00 663.615,00 663.615,00 Izvor: 4 POMOĆI 663.615,00 663.615,00 663.615,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 663.615,00 663.615,00 663.615,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 663.615,00 663.615,00 663.615,00 23

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=