PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. K K000111 DOGRADNJA RCK MEDICINSKE ŠKOLE BJELOVAR 3.156.122,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 169.419,00 3 RASHODI POSLOVANJA 17.653,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 231,00 32 MATERIJALNI RASHODI 830,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 16.592,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 75.895,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 75.895,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 75.871,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 75.871,00 Izvor: 4 POMOĆI 2.986.703,00 3 RASHODI POSLOVANJA 58.851,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 38.574,00 32 MATERIJALNI RASHODI 20.277,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.384.504,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.384.504,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1.543.348,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 1.543.348,00 K K000128 USPOSTAVA RCK MEDICINSKE ŠKOLE - RCK 2 1.985.859,00 Izvor: 4 POMOĆI 1.985.859,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.731.879,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 504.988,00 32 MATERIJALNI RASHODI 589.233,00 35 SUBVENCIJE 299.368,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 45.409,00 38 OSTALI RASHODI 292.881,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 253.980,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.329,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 252.651,00 K K000132 "RCK ZABOK" 19.908,00 2.500,00 Izvor: 4 POMOĆI 19.908,00 2.500,00 3 RASHODI POSLOVANJA 17.918,00 2.500,00 32 MATERIJALNI RASHODI 17.785,00 2.500,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 133,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.990,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.990,00 30

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=