PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 2.655,00 2.655,00 2.655,00 A A000076 KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLA SŠ 9.292,00 9.328,00 9.335,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.292,00 9.328,00 9.335,00 3 RASHODI POSLOVANJA 9.292,00 9.328,00 9.335,00 32 MATERIJALNI RASHODI 9.292,00 9.328,00 9.335,00 A A000233 PRIJEVOZ UČENIKA SŠ 2.070.476,00 2.070.476,00 2.070.476,00 Izvor: 4 POMOĆI 2.070.476,00 2.070.476,00 2.070.476,00 3 RASHODI POSLOVANJA 2.070.476,00 2.070.476,00 2.070.476,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 2.070.476,00 2.070.476,00 2.070.476,00 A A000261 SUFINANCIRANJE RADA CENTARA IZVRSNOSTI 67.290,00 67.290,00 67.290,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 67.290,00 67.290,00 67.290,00 3 RASHODI POSLOVANJA 67.290,00 67.290,00 67.290,00 32 MATERIJALNI RASHODI 67.290,00 67.290,00 67.290,00 A A000300 SUFINANCIRANJE E-TEHNIČARA U SŠ 33.640,00 33.676,00 33.710,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 33.640,00 33.676,00 33.710,00 3 RASHODI POSLOVANJA 33.640,00 33.676,00 33.710,00 32 MATERIJALNI RASHODI 33.640,00 33.676,00 33.710,00 A A000301 OSIGURANJE ŠKOLSKIH ZAGRADA sš 13.273,00 13.273,00 13.273,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.273,00 13.273,00 13.273,00 3 RASHODI POSLOVANJA 13.273,00 13.273,00 13.273,00 32 MATERIJALNI RASHODI 13.273,00 13.273,00 13.273,00 A A000327 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI SŠ (IZNAD STANDARDA) 1.328,00 1.328,00 1.328,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.328,00 1.328,00 1.328,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.328,00 1.328,00 1.328,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.328,00 1.328,00 1.328,00 K K000091 ULAGANJE U OPREMU SREDNJIH ŠKOLA BBŽ 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 K K000106 IZGRADNJA GLAZBENE ŠKOLE V. LISINSKI 1.996.645,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 208.458,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 208.458,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 208.458,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1.788.187,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.788.187,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 1.788.187,00 29

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=