PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 3 RASHODI POSLOVANJA 6.637,00 6.637,00 6.637,00 38 OSTALI RASHODI 6.637,00 6.637,00 6.637,00 K K000031 ZAŠTITA I OČUVANJE NEPOKRETNIH SPOMENIKA KULTURE 13.273,00 13.273,00 13.273,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.273,00 13.273,00 13.273,00 3 RASHODI POSLOVANJA 13.273,00 13.273,00 13.273,00 38 OSTALI RASHODI 13.273,00 13.273,00 13.273,00 T T000022 IZDAVAČKA DJELATNOST 6.637,00 6.637,00 6.637,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.637,00 6.637,00 6.637,00 3 RASHODI POSLOVANJA 6.637,00 6.637,00 6.637,00 38 OSTALI RASHODI 6.637,00 6.637,00 6.637,00 Program: 1033 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI 28.748,00 28.748,00 28.748,00 A A000084 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BBŽ 28.748,00 28.748,00 28.748,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 28.748,00 28.748,00 28.748,00 3 RASHODI POSLOVANJA 28.748,00 28.748,00 28.748,00 38 OSTALI RASHODI 28.748,00 28.748,00 28.748,00 Glava: 00706 Dom za starije osobe Bjelovar 2.030.664,00 2.024.169,00 2.299.162,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 1.376.644,00 1.411.806,00 1.686.799,00 A A000288 REDOVNA DJELATNOST DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR - VS KORISNIKA 1.336.827,00 1.371.989,00 1.646.982,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 50.708,00 51.145,00 293.116,00 3 RASHODI POSLOVANJA 16.200,00 16.637,00 17.052,00 32 MATERIJALNI RASHODI 11.976,00 12.299,00 12.606,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 4.224,00 4.338,00 4.446,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 34.508,00 34.508,00 276.064,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 34.508,00 34.508,00 276.064,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.284.139,00 1.318.811,00 1.351.782,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.284.139,00 1.318.811,00 1.351.782,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 486.317,00 499.448,00 511.934,00 32 MATERIJALNI RASHODI 785.702,00 806.915,00 827.089,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 9.204,00 9.453,00 9.689,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 2.916,00 2.995,00 3.070,00 Izvor: 5 DONACIJE 1.980,00 2.033,00 2.084,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.980,00 2.033,00 2.084,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.980,00 2.033,00 2.084,00 A A000324 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR (IZNAD STANDARDA) 39.817,00 39.817,00 39.817,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 39.817,00 39.817,00 39.817,00 3 RASHODI POSLOVANJA 39.817,00 39.817,00 39.817,00 35

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=