PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 32 MATERIJALNI RASHODI 39.817,00 39.817,00 39.817,00 Program: 1019 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DECENTRALIZACIJA 612.363,00 612.363,00 612.363,00 A A000201 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-DEC 543.812,00 543.812,00 543.812,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 543.812,00 543.812,00 543.812,00 3 RASHODI POSLOVANJA 543.812,00 543.812,00 543.812,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 530.540,00 530.540,00 530.540,00 32 MATERIJALNI RASHODI 13.272,00 13.272,00 13.272,00 K K000015 ULAGANJE U OBJEKT DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR 42.663,00 42.663,00 42.663,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 42.663,00 42.663,00 42.663,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42.663,00 42.663,00 42.663,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 42.663,00 42.663,00 42.663,00 K K000021 ULAGANJE U OPREMU DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR-dec 25.888,00 25.888,00 25.888,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.888,00 25.888,00 25.888,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.888,00 25.888,00 25.888,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 25.888,00 25.888,00 25.888,00 Program: 1021 SOCIJALNA SKRB - IZNAD STANDARDA 41.657,00 T T000162 "ZA ŽENE BBŽ" - faza III 41.657,00 Izvor: 4 POMOĆI 41.657,00 3 RASHODI POSLOVANJA 41.657,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 37.974,00 32 MATERIJALNI RASHODI 3.683,00 Glava: 00707 Socijalna zaštita 294.519,00 116.798,00 116.798,00 Program: 1021 SOCIJALNA SKRB - IZNAD STANDARDA 294.519,00 116.798,00 116.798,00 A A000154 SUDJELOVANJE U ZAJEDNIČKIM PROJEKTIMA KAO ŽUPANIJE PARTNERA 1.328,00 1.328,00 1.328,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.328,00 1.328,00 1.328,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.328,00 1.328,00 1.328,00 38 OSTALI RASHODI 1.328,00 1.328,00 1.328,00 A A000186 ŽUPANIJSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA 33.181,00 33.181,00 33.181,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 33.181,00 33.181,00 33.181,00 3 RASHODI POSLOVANJA 33.181,00 33.181,00 33.181,00 38 OSTALI RASHODI 33.181,00 33.181,00 33.181,00 A A000255 SAVJET ZA SOCIJLANU SKRB I IZRADU SOCIJALNIH PLANOVA 6.637,00 6.637,00 6.637,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.637,00 6.637,00 6.637,00 3 RASHODI POSLOVANJA 6.637,00 6.637,00 6.637,00 38 OSTALI RASHODI 6.637,00 6.637,00 6.637,00 A A000264 SUFINANC.PROGRAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 6.637,00 6.637,00 6.637,00 36

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=