Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1, Grubišno Polje

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru:

  • rekonstrukcija dijela postojeće državne ceste D5 na dionici Grubišno Polje do kružnog toka u Velikim Zdencima u dužini cca 5 km - 1. skupine, sa izgradnjom u cestovnom pojasu pješačke staze, oborinske odvodnje, fekalne kanalizacije sa crpnim stanicama i DTK mreže, na katastarskim česticama k.č.br.2013 (k.č.br.3506), k.o. Grubišno Polje, k.č.br.1129, k.č.br.1146/7, k.č.br.1133, k.č.br.236/A (k.č.br.236/1), k.č.br.238/A (k.č.br.238/1), k.č.br.240/A (k.č.br.240/1), k.č.br.1146/20, k.č.br.1153/3,  k.č.br.1136, k.o. Mali Zdenci i k.č.br.1789/1, k.o. Veliki Zdenci, sa početnom točkom rekonstrukcije u naselju Grubišno Polje, ulici Braće Radića prije raskršća sa ulicom Andrije Hebranga (ispred kućnog broja 82) i ulici Lipovac, naselju Orlovac Zdenački, naselju Mali Zdenci, ulici Antuna Mihanovića i  naselju Veliki Zdenci, Trg kralja Tomislava do spoja sa kružnim tokom u naselju Veliki Zdenci

  Dokumenti za download
Dodano: 02. 08. 2017.
   Povratak na sve dokumente