Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, HR-43000 Bjelovar, Pere Biškupa 5

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - građenje odcjepa dalekovoda DV 10(20) kV
- građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - građenje stupne trafostanice TS 10(20)/0,4 kV Drljanovac 3
- građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - građenje nadzemne niskonaponske mreže (MRNN) na katastarskim česticama k.č. br. 403/2, 404/2, 36/4 i 585 k.o. Drljanovac (Drljanovac).


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente